Общи условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

– Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Bundakov Sport предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством уеб сайта www.bundakovsport.com и електронния магазин към него. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Поръчване“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

– Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

– Продуктите и услугите, които се намират на интернет страницата www.bundakovsport.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

– След натискане на бутона „Поръчване“, потребителите се съгласяват да закупят стоките и услугите, намиращи се в Количка. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че той е съгласен да закупи избраните от него продукти и услуги.

– Bundakov Sport си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Bundakov Sport уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

– Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове. Когато е избран метод на плащане – PayPal, системата автоматично изчислява сумата на поръчката в евро, поради невъзможността в PayPal да се осъществява разплащане с български левове.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

– Bundakov Sport предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

ПЛАЩАНЕ

Методите за плащане през сайта са 3:

1. Плащане с дебитна, кредитна карта или PayPal
Плащане чрез PayPal.com – в Евро (системата автоматично ще Ви изчисли цената след като бъдете прехвърлени към сайта на PayPal).
Можете да платите лесно чрез данните, които са върху Вашата дебитна или кредитна карта!
(в PayPal изберете бутона „Create an account“ след което ще бъдете прехвърлени към екрана „Pay with Debit or Credit card“)
Можете да платите и директно чрез PayPal акаунта си, ако имате такъв.

2. Банков превод
Плащане по банков път – извършвате плащането директно, чрез банковата Ви сметка.
Това можете да направите през сайта на Вашата банка (чрез Token или КЕП) или на място – в банковия клон!
(подробности за това как да осъществите банковия превод онлайн можете да получите от Вашия банков оператор)
След приключване на поръчката ще получите имейл с нашите банкови данни и уникален номер на поръчката:
Поръчка №XXX
Използвайте номера на поръчката като причина за плащането.
Може да плащате и в левовата равностойност на други валути!

3. Наложен платеж
Плащане в брой при доставка с куриер.

ЦЕНИ

– Цените за транспорт в рамките на България са както следва:
   – за София – безплатна доставка, независимо от сумата на поръчката;
   – за останалата част от страната:
      – за сума на поръчката до 100 лв, доставката в рамките на страната е 8 лв;
      – за сума на поръчката над 100 лв, доставката в рамките на страната е безплатна.

– Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране извън територията на Република България. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

ДОСТАВКА

– Ако не е отбелязано изрично желание на потребителя/клиента в полето „Бележки към поръчката“, доставката в рамките на страната ще бъде извършена от куриерска фирма Еконт, до адреса на потребителя/клиента, а за доставка извън територията на Република България – от куриерска фирма DHL, до адреса на потребителя/клиента.

– Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Bundakov Sport се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Bundakov Sport не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

– Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Bundakov Sport. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Bundakov Sport не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Bundakov Sport са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Bundakov Sport не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

– При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Bundakov Sport се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

– Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиента може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

– Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки и услуги на сайта и електронния магазин към сайта www.bundakovsport.com.

– Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

– Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на сайта www.bundakovsport.com.

– Потребителят/клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката или услугата, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката/услугата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

– Bundakov Sport няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

– Bundakov Sport има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/.

– Bundakov Sport има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Bundakov Sport да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Bundakov Sport не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

– Bundakov Sport след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока/услуга, да достави в срок заявената за покупка стока/услуга, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

– Bundakov Sport има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Повече информация можете да намерите – ТУК.

ЛИЧНИ ДАННИ

– Bundakov Sport гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Bundakov Sport защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Bundakov Sport може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в поръчката. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

– Bundakov Sport се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Bundakov Sport е длъжен да предостави информацията по силата на закона.